Viettel

Mã số cá nhân
Nhằm tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng đặc biệt là chi tiết cước và khẳng định hình ảnh chuyên nghiệp của Viettel trong hoạt động chăm sóc, phục vụ khách hàng, từ ngày 01/9/2007, Viettel Telecom áp dụng chương trình “Mã bảo vệ thông tin cá nhân” cho toàn bộ khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động của Viettel.

Nhận hướng dẫn soạn HD gửi 143
Lấy mã số cá nhân TRAMA gửi 143
Đổi mã số cá nhân DOIMA_mã số cũ_mã số mới gửi 143- Miễn phí tin nhắn gửi đến số 143;
- Nội dung tin nhắn khách hàng gửi có thể viết hoa hoặc viết thường, không có dấu cách;
- Mã số cá nhân của khách hàng bao gồm 06 chữ số, không có dấu cách;
- Nếu khách hàng không nhớ mã số cá nhân của mình, hãy soạn tin nhắn có nội dung TRAMA gửi đến 143, để nhận lại.
- Trong tin nhắn đổi mã số cá nhân giữa chữ đổi mã, mã số cũ, mã số mới phải có dấu cách. Nếu khách hàng đổi mã số cá nhân lần đầu tiên, mã số cũ chính là mã do Viettel cấp ban đầu.

Trang Chủ

Copyright by
©TRoNG